Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Ашу хаттамасы

Автор: admin от 26-06-2014, 12:03, посмотрело: 785

0

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

3-қосымша  

 

 

Конверттерді ашу

хаттамасы

     Қазақфильм ықшам ауданы 34 үй сағат 14-00       23.06.2014 жыл.
         (өткізілетін орын)                                                        (уақыты мен күні)

 

Мынадайқұрамдағыконкурстықкомиссия: (Төраға : Сейтахметова Г.А. орынбасары: Абдульдинова З.М. комисия мүшелері:ата-аналар  комитеті-Төлебаева Г.,мейір бике- Бимолдина К.С,әлеуметтік бағдарлама және денсаулық сақтау мүшесінің төлем және міндеттері бойынша қаржыны жоспарлау бөлімінің бас маманы, қаржы басқармасының өкілі – Үмбеталиева А.А.

23 маусым 2014 жыл. 14 сағ.00 мин,мекен жайы Алматы қ. Ықшам аудан Қазақфильм 34, 1-қабат директордың  кабинеті конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.

Конкурстық құжаттаманың көшірмесі мынадай әлеуетті өнім берушілерге берілді:                      1.ЖК «Досжан А.Б.»,мекен жайы Алматы облысы, Іле ауданы,Өтеген батыр ауылы  Қолдасов көшесі 21 үй , 4 пәтер.

Мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері (конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі)негізінде (ашылмау себебі көрсетілсін) ашылмай қайтарылды.-болмады.

Белгіленген мерзімде конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзіміөткенге дейін конкурстық өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері:

1.ЖК «Досжан А.Б.» Алматы облысы , Іле ауданы, Өтеген батыр ауданы, Қолдасов көшесі  21 үй , 4 пәтер

 

Конкурстық  ұсыныстарын конкурстық ұсыныс қабылдау уақытының бітуіне дейін ұсынған әлеуетті жеткізушілердің конкурстық ұсыныстары:ашылды және құрамы:2. ЖК «Досжан А.Б.»: 19.06.2014 ж. 45 990 теңге сомасындағы төлем тапсырмасы көшірмесі ;192 беттік конкурстық сұраным ЖК мөрі басылған және қолы қойылған бауланып, нөмірленген түрде ұсынылды; конкурсқа қатысу сұранымы; заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігінің нотариалды куәлендірілген көшірмесі; ҚР салық төлеушісінің нотариалды куәлендірілген көшірмесі;Алматы қ. «Казкоммерц Банк» АҚ  филиалының қарызы жоқтығын анықтайтын сенімхат қосымшасы; 2013ж. есепшілік теңгерім, салық төлеушісінің салықтық филиалының қарызы жоқтығын анықтайтын анықтамасы; 11.06.2014 ж. жағдайына салық төлеушісінің және міндетті зейнетақы қоры мен әлеуметтік аударымдар бойынша  қарызы жоқтығын анықтайтын анықтамасы;  біліктілік туралы мәлімдеме; 12 медициналық кітапшасының нотариалды куәлендірілген көшірмесі; 14 жеке куәліктерінің нотариалды куәлендірілген көшірмесі; 5 білімдері туралы құжаттарының нотариалды куәлендірілген көшірмесі; ЖК бұйрықтары, нотариалды куәлендірілген тазалық паспорты.                             354 беттік техникалық ерекшеліктері ЖК мөрі басылып, бауланып, нөмірленген түрде ұсынылды; техникалық ерекшеліктері; көрсетілетін қызмет  тізімдемесі; көрсетілетін қызмет мерзімі; кепілхат; сараптық акт; сәйкестік сертификаты қосымшасының  көшірмесі; тазалық-індет зерттеуі актісінің көшірмесі; 4 апталық үйлестірілген тағам мәзірі.

Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті өнім 
берушілер  қатысты:                                                                                                                                                       1.ЖК  «Досжан А.Б.» Алматы облысы, Іле ауданы,Өтеген батыр ауылы, Қолдасов  көшесі 21 үй 4 пәтер.

 

Конкурстық комиссия тқұрамы:

Төраға:                                                Сейтахметова Г.А..

Орынбасары:Абдульдинова З.М.

Комиссия мүшелері:                                                                                                                                                                        ата-аналар комитеті                                             Төлебаева Г..

Мейір бике                                               Бимолдина К.С..

Қаржы басқармасының өкіліҮмбеталиева А.А.

 

Конкурстық комиссия секретары:                             Кулбалаева Г.К.

 

Категория:

 

Протокол вскрытие

Автор: admin от 26-06-2014, 12:02, посмотрело: 712

0

Приложение 3
к Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

 

 

Протокол

вскрытия конвертов

 

     мкр.Казахфильм 34                 14-00 час 23.06.2014 г.      
         (место проведения)                                                              (время и дата)

 

Конкурсная комиссия в составе: Председатель комиссии: директор ОШ № 88Сейтахметова Г.А., заместитель комиссии: заместитель директора по УВР Абдульдинова З.М., член комиссии: родительский комитет -  Толебаева Г., медицинская сестра ОШ № 88–Бимолдина К.СГлавный специалист отдела ведения планов финансирования по обязательствам и платежам учреждений здравоохранения и социальных программ –Умбеталиева А.А., 23.06.2014 г. 14-00час г.Алматымкр.Казахфильм34, кабинет директора  произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:                  1. ИП «Досжан А.Б.» индекс 040700,.Алматинская область,Илийский район,пос.Утеген батыр, ул. Колдасова, дом 21, кв.4.

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсных заявок) возвращены невскрытыми на основании (указать причины не вскрытия) - не возвращали

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок:  1.ИП «Досжан А.Б.» индекс 040700,.Алматинская область,Илийский район,пос.Утеген батыр, ул. Колдасова, дом 21, кв.4. время 10-45 час вскрыты и содержат:1.ИП «Досжан А.Б.» - платежное поручение № 00000002 от 19.06.2014 г. на сумму- 45 990 тенге; конкурсная заявка предоставлена в прошитом пронумерованном виде в общем количестве на 192 страниц, скреплены с печатью и подписью ИП; на участие в конкурсе;  нотариально засвидетельствованная  копия  свидетельства;  справка  об отсутствии задолжностифилиал  АО «Казкоммерцбанк» в г.Алматы, с приложением доверенности; справка об отсутствии (наличии) налоговой  задолженности  налогоплательщика,    сведения о квалификации 4 нотариально засвидетельствованных копий;12 нотариально засвидетельствованных копий мед.книжек; 14 нотариально засвидетельствованных копий удостоверений личности:5 нотариально засвидетельствованных копий документов об образовании; приказы по ИП; 4 нотариально засвидетельствованная копия сертификата.354 Техническая спецификация ; перечень оказываемых услуг; сроки оказания услуг; письма -гарантия; акты экспертизы; копии сертификатов соответствия с приложениями; копия акта санитарно-эпидемиологического обследования; меню 4 –х недельного сбалансированного питания.

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены

комиссией к участию в конкурсе.

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики:                                                        1. ИП «Досжан А.Б.» Алматинская область, Илийский р/н, пос.Утеген батыр, ул.Колдасова, дом 21,кв.4

 

Конкурсная комиссия в составе:

 

Председатель комиссии: Директор ОШ №88Сейтахметова Г.А.

Заместитель комиссии: заместитель директор по УВРАбдульдинова З.М.                                                                                 член комиссии:родительский комитет Толебаева Г.                                                                    медицинская сестра ОШ № 88Бимолдина К.С.

главный специалист с Управления финансов      Умбеталиева А.А

 

секретарь конкурсной комиссииКулбалаева Г.К.

Категория: